Villkor

Juridisk - Användningsvillkor

Innan du använder denna webbplats att/eller placera reklam, måste du läsa och godkänna dessa användarvillkor och följande villkor och riktlinjer, inklusive framtida ändringar (kollektivt "Avtalet").

Du bör besöka denna sida regelbundet för att läsa villkoren. Gratisannonsersverige kan, efter eget gottfinnande, ändra eller revidera dessa villkor och riktlinjer som helst, och du accepterar att vara bunden av sådana ändringar. Om du inte accepterar och följer detta avtal får du inte använda gratisannonsersverige webbplats eller någon annan tjänst som tillhandahålls av gratisannonsersverige

  1. Beskrivning av tjänsten. Gratisannonsersverige ("Tjänsten") är en online, lokalt baserade informationsutbyte resurs. You understand and agree that the Service is provided on an AS IS and AS AVAILABLE basis. Du förstår och accepterar att Tjänsten tillhandahålls på en AS IS och AS TILLGÄNGLIGHET. Gratisannonsersverige frånsäger sig allt ansvar och ansvar för tillgänglighet, lämplighet, säkerhet eller tillförlitlighet för tjänsten. Gratisannonsersverige förbehåller sig också rätten att ändra, stänga av eller avbryta Data och eller tjänsten med eller utan förvarning när som helst och utan ansvar gentemot dig.
  2. Personligt bruk. Tjänsten är tillgänglig för dig för ditt personliga bruk. På grund av Barnens Online Privacy Protection Act of 1998 ( http://www.ftc.gov/ogc/coppa1.htm ), måste du vara minst tretton (13) år för att använda denna tjänst. Du måste uppge aktuell och korrekt identifierings-och kontaktinformation och annan information som kan krävas som del av registreringsprocessen att/eller fortsatt användning av tjänsten. Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord och konto, och ansvarar för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Gratisannonsersverige förbehåller sig rätten att vägra eller upphäva tjänst till alla som helst utan förvarning och utan anledning.
  3. Korrekt användning. Du accepterar att du är ansvarig för din egen kommunikation och eventuella följder av dessa. Din användning av Tjänsten förutsätter att du godkänner och följer avtalet och alla andra politikområden eller riktlinjer som anges från tid till annan av gratisannonsersverige. Du accepterar att du kommer att använda tjänsten i enlighet med alla gällande lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och föreskrifter, inklusive eventuella lagar angående överföring av tekniska data som exporteras från ditt hemland. Du skall inte, får inte gå med på, och får inte godkänna eller uppmuntra någon tredje part att: (i) använda tjänsten för att ladda upp, överföra eller på annat sätt distribuera innehåll som är olagligt, ärekränkande, trakasserande, grovt, bedrägligt, obscent, innehåller virus eller annat sätt är stötande som rimligen avgörs av gratisannonsersverige, (ii) lägga upp, överföra eller på annat sätt distribuera innehåll som gör intrång på en annan parts immateriella rättigheter eller annan patentskyddad, avtal eller lojalitetsplikt rättigheter eller skyldigheter, (iii) hindra andra från att använda Tjänsten (iv) använda tjänsten för något bedrägligt eller olämpligt syfte, eller (v) agera på något sätt som bryter mot avtalet, som kan revideras från tid till annan. Brott mot någon av ovanstående kan resultera i omedelbar uppsägning av detta avtal, och får stå till statliga och federala straff och andra juridiska konsekvenser. Gratisannonsersverige förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att utreda ditt användande av tjänsten i syfte att avgöra om en överträdelse av avtalet har skett eller att följa gällande lagar, bestämmelser, juridiska processer eller begäran.


Coola Annonser vi gillar!
annonsera på gratisannonsersverige
Coola Annonser vi gillar!
annonsera på gratisannonsersverige